HRM | นักศึกษา HRM รุ่นที่ 14 ไปศึกษาดูงานนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
14437
post-template-default,single,single-post,postid-14437,single-format-gallery,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

นักศึกษา HRM รุ่นที่ 14 ไปศึกษาดูงานนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นักศึกษา HRM รุ่นที่ 14 ไปศึกษาดูงานนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

11:04 29 August in Program news

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โดย อาจารย์ กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ ประจำวิชา BA 704 การจัดการธุรกิจในกลุ่มภูมิภาค (AEC) ได้นำนักศึกษา HRM รุ่นที่ 14 ไปศึกษาดูงานนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจ ในเวียดนาม ณ ATAD Steel Structure Corporation
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ช่วงเช้า ศึกษาดูงานบริษัท Intage ด้านการตลาด บรรยาย “โอกาสธุรกิจการค้าเวียดนาม”
ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยาย “โอกาสธุรกิจการค้าเวียดนาม” โดยที่ปรึกษาทูตพาณิชย์ไทย ประจำนครโฮจิมินห์
ช่วงเย็น ฟังบรรยายการสรุปความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเวียดนาม โดย อ.มรกต ภูมิพลับ
และ วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ ณ บริษัทด้านทรัพยากรมนุษย์